Tisjke Praline – Ee vu maa

Tisjke Praline heeft verteringsproblemen. Dat laatste bakje escargots was er te veel aan…  Carnavalhit Halle 2023.