Oenstellingsgala Halle 2024

Een montage van het Oenstellingsgala van de Orde van de Hofmaarschalken en Hofdames. Dit galabal vond plaats op 3 februari in turncentrum Start 65 in Buizingen. Tijdens dit gala werd het nieuwe hofmaarschalkenpaar Halle 2024: Kevin en Saffira. Uiteraard ook optredens van De Halse Dansmariekes, Party Poppers, Gebroeders Rossig, Louis […]