De Havenzangers – ’s Nachts na tweeën

In Vlaanderen ongetwijfeld de bekendste hit van De Havenzangers uit 1983.